English English
Detectie van ontvlambare dampen met NevadaNano

Er moeten bepaalde voorwaarden zijn om een ​​brand of explosie met ontvlambare gassen te laten plaatsvinden

Het gas en de zuurstof moeten in bepaalde verhoudingen aanwezig zijn om een ​​optimale verhouding te creëren. Bij een ontstekingsbron, zoals een vonk of vlam, zal het gas ontbranden of verbranden. De brandstof- en zuurstofverhouding zal echter variëren afhankelijk van het gas of de damp in het gebied. De minimale concentratie van een specifiek gas of damp die verbranding ondersteunt, wordt gedefinieerd als de onderste explosiegrens (LEL) voor dat gas. Onder dit niveau wordt het mengsel als te arm beschouwd om te verbranden. Dit betekent dat er te veel lucht en te weinig gas aanwezig is. De maximale concentratie van een gas of damp die zal branden wordt gedefinieerd als de bovenste explosiegrens (UEL). Alles boven dit niveau wordt als te rijk beschouwd om te verbranden. Er is te veel gas aanwezig en te weinig lucht. Maar tussen het bereik van de LEL en de UEL zullen brandbare en ontvlambare gassen verbranden of exploderen.

Onderste explosiegrens en bovenste explosiegrenswaarden

Het ontvlambare bereik wordt beschouwd als de waarden tussen de LEL en UEL. Bij deze verhoudingen zullen de brandbare en ontvlambare gassen en dampen verbranden of exploderen als er een ontstekingsbron aanwezig is. 
Op een werkplek kunnen ontvlambare gassen zoals butaan, ethaan, hexaan, waterstof, methaan en propaan aanwezig zijn. Voor extra gassen kunt u een uitgebreidere lijst.

NevadaNano's LEL-sensoren en de onderste explosiegrens

NevadaNano's Moleculaire eigenschap Spectrometer: (MPS) is de volgende generatie gasdetectie. Deze LEL-sensoren verbeteren de veiligheid van werknemers door nauwkeurige lekdetectie in veel industrieën. Deze industrieën omvatten boren, transport en de productie van olie, gas en chemische producten. Gebruikers kunnen erop vertrouwen dat deze sensoren een nauwkeurige LEL-waarde leveren.

Deze slimme LEL-sensoren hebben ingebouwde omgevingscompensatie. Ze kunnen meer dan een dozijn gassen en gasmengsels detecteren en erover rapporteren. De lezing kan deze informatie en concentratie nauwkeurig aan de gebruiker verstrekken in een gemakkelijk te begrijpen formaat. De LEL-waarden voor een mengsel van gassen bereiken dezelfde nauwkeurigheid als enkelvoudige gasdetectie. Aanvullende intelligente algoritmen maken het mogelijk de aanwezige gasklasse te bepalen.

Als 's werelds eerste intelligente LEL-sensoren voor ontvlambaar gas, bieden ze nauwkeurige metingen. Dit geldt zelfs bij blootstelling aan snelle veranderingen in temperatuur en vochtigheid. Andere sensoren kunnen tijdelijk worden uitgeschakeld wanneer ze worden geconfronteerd met veelvoorkomende omgevingsveranderingen. Deze nieuwe mogelijkheden elimineren valse positieven, ongewenste alarmen en valse negatieven, wat zorgt voor meer gebruiksgemak en gebruikersveiligheid. Uitgerust met ingebouwde omgevingsmonitoring, maken de geavanceerde algoritmen van de MPS nauwkeurige resultaten mogelijk. Deze resultaten worden zelfs bereikt bij temperaturen van -40˚C tot 75˚C.

De MPS LEL-sensor maakt gebruik van een micro-elektromechanische systeem (MEMS) transducer. Deze transducer bestaat uit een inert membraan op micrometerschaal met een ingebouwde verwarming en thermometer. De MEMS-transducer meet veranderingen in de thermische eigenschappen van de omringende lucht en gassen in de nabijheid ervan. De uitgangswaarde bevat meerdere metingen, vergelijkbaar met een thermisch spectrum. En milieugegevens die kunnen worden gebruikt om het type en de concentratie van aanwezige ontvlambare gassen te identificeren.

de MPS Sensor voor brandbaar gas is intrinsiek veilig, robuust en zeer gifbestendig. Het wordt voor alle gassen gekalibreerd door een enkele kalibratie met methaan uit te voeren. De MPS-sensor is de beste optie voor nauwkeurige metingen van de onderste explosiegrenzen van gas- en dampconcentraties.