English English

KWALITEITSBELEID

GVZ COMPONENTS SrL. verbindt zich ertoe een beleid te voeren dat zowel interne als externe klanten centraal stelt in haar activiteiten. De klant speelt een centrale rol in het succes van ons bedrijf en daarom wordt het belangrijk om hem grondig te kennen, oplossingen en diensten te bieden die aan zijn behoeften voldoen en een hoge klanttevredenheid te creëren.

De tevredenheid van de externe klant wordt nagestreefd door voortdurend toezicht te houden op het bereiken van de doelstellingen die in de contractuele fase zijn overeengekomen, zijn specifieke behoeften te analyseren, impliciet en expliciet, en systematisch te werken in overeenstemming met de dwingende voorschriften. Interne klanttevredenheid wordt nagestreefd door momenten van verificatie en actualisering van kwesties die verband houden met prestatiedoelstellingen en constante groei van middelen, verbetering van de financiële indicatoren van het bedrijf, aanpassing van bedrijfsprocessen en -procedures om de efficiëntie en effectiviteit te vergroten.

De doelen die zijn gesteld door GVZ COMPONENTS SrL zijn: het verbeteren van het imago en de marktpositie door: toename van het aantal klanten en omzet; de kwaliteit van de aangeboden oplossingen en diensten;
een constante verbetering van de advies- en assistentieprocessen voor de Klant.

de tevredenheid van de belanghebbenden (aandeelhouders, klanten, medewerkers), en dus:
- realisatie van budgetdoelstellingen, in relatie tot door de markt opgelegde verlaging van de marges op de dienstverlening;
- minder (of geen) geschillen met medewerkers;
• constante vermindering van het aantal klachten, hoge klanttevredenheid;
• naleving van expliciete en impliciete contractuele verplichtingen;
• de zorg voor de communicatie richting de Klant;
• constante groei van de knowhow en professionaliteit van de middelen door een constante evaluatie van de prestaties en de vaststelling van specifieke opleidingen;
• Naleving van de verplichte sectorale regelgeving, door de toewijzing van middelen die bestemd zijn voor het toezicht, de actualisering en de consequente uitvoering van de wettelijke verplichtingen die door de referentie-instanties worden vereist;
• Continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem en bedrijfsprocessen, als onmisbare instrumenten om de bedrijfsprestaties te verbeteren.

Door deze doelstellingen te bereiken, willen we een bedrijf creëren dat sterk gericht is op zijn klanten, de markteffectiviteit vergroten en klanttevredenheid de onderscheidende factor maken in een zeer competitieve markt.
De specifieke doelstellingen worden jaarlijks bepaald door het management en verspreid onder al het personeel van de onderneming via algemene of specifieke vergaderingen.

Het management van GVZ COMPONENTS SrL