English English

Precalibrated modules

  • Schakel over naar de rasterlay-out
  • Swtich naar tafelindeling

Ozonsensormodule zonder koffer

Ozonsensormodule zonder koffer

Ozon geventileerde module met behuizing en ventilator

CO/CH4 voorgekalibreerde module - geen behuizing

CO/CH4 voorgekalibreerde module - met koffer

CO/CH4 voorgekalibreerde module - geen geval - concentratie-output

CO/CH4 voorgekalibreerde module met koffer en concentratie-uitgang

CO/LPG-propaan (R290) voorgekalibreerde module zonder koffer

CO/LPG-propaan (R290) voorgekalibreerde module met koffer

CO/LPG-propaan (R290) voorgekalibreerde module geen koffer met concentratie-uitgang

CO/LPG-propaan (R290) voorgekalibreerde module met koffer en concentratie-uitgang

CH4 Voorgekalibreerde module zonder behuizing

CH4 Voorgekalibreerde module met koffer

CH4 Voorgekalibreerde module geen behuizing, met concentratie-uitgang