English English

TEVISO

Teviso-logoTEVISO Sensor Technologies Ltd. ingenieurs, natuurkundigen en applicatie-experts houden zich bezig met producten voor het elektronisch meten van fysieke gegevens. De focus ligt op de ontwikkeling en fabricage van compacte en robuuste sensoren voor radon en radioactieve straling.

  • Schakel over naar de rasterlay-out
  • Swtich naar tafelindeling

Systemen voor continue radonbewaking (CRM)

Detecteert alfa- en bètadeeltjes en gammastraling

Nucleaire bèta- en gammastralingssensor

RN53-STK Starter Kit voor Radonsensor